மாம்பழ மிட்டாய் Mango Candy Recipe in Tamil | Mango Slices | Mango Sheet Candy in Tamil | Mango Recipes in Tamil

தமிழில் மாம்பழ மிட்டாய் செய்முறை.

மாம்பழ மிட்டாய் Mango Candy Recipe in Tamil | Mango Slices | Mango Sheet Candy in Tamil | Mango Recipes in Tamil

மாம்பழ மிட்டாய் Mango Candy Recipe in Tamil


இந்த வீடியோவில் மாம்பழ மிட்டாய் செய்முறையை தமிழில் எப்படி செய்வது என்று பார்ப்போம். இந்த மாம்பழ மிட்டாய் (Mango Candy) மாம்பழ பருவத்தில் தயாரிக்கப்படும் மற்றும் நீண்ட  நாட்கள் வைத்து சாப்பிட முடியும். இந்த மிட்டாய் வீட்டிலுள்ள இயற்கையான பொருட்களால் தயாரிக்கலாம், மேலும் அவை சூரிய ஒளியில் நன்கு காய்ந்திருப்பதால், அவை நீண்ட நாட்கள் நன்றாக இருக்கும்.


#MangoCandy #MangoSlices #MangoRecipes

நண்பர்களே, மாம்பழ பருவத்தில் இந்த செய்முறையை முயற்சிக்கவும். தயவுசெய்து செய்முறை பற்றிய உங்கள் கருத்தை கீழே உள்ள கருத்துகளில் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். அம்மாவின் இந்த சமையல் குறிப்பு உங்களுக்கு மிகவும் பிடிக்கும் என நம்புகின்றோம். இந்த நாள் உங்களுக்கு இனிய நாளாக அமையட்டும் .

தேவையான பொருட்கள்:

1 கிலோ மா (2 கப் கூழ்)

1/2 கப் சர்க்கரை (100 கிராம்)


Mango Candy Recipe in Tamil | Mango Slices | Mango Sheet Candy in Tamil | Mango Recipes in Tamil

In this video we will see how to make Mango Sheet candy recipe in tamil. These mango slices (Aam Pappad) can be made during the mango season and can be enjoyed for a long time. These homemade mango candy can be made with natural ingredients and because they are well dried in the sun light, they stay good for a long time.


#MangoCandy #MangoSlices #MangoRecipes


Friends, please try this recipe during the mango season and this recipe will be a huge hit. Also please do share your feedback about the recipe in the comments below. All the best and happy cooking!


Ingredients:

1 kg Mango (2 cup pulp)

1/2 cup Sugar (100g)


PDF FILE TO YOUR EMAIL IMMEDIATELY PURCHASE NOTES & PAPER SOLUTION. @ Rs. 50/- each (GST extra)

HINDI ENTIRE PAPER SOLUTION

MARATHI PAPER SOLUTION

SSC MATHS I PAPER SOLUTION

SSC MATHS II PAPER SOLUTION

SSC SCIENCE I PAPER SOLUTION

SSC SCIENCE II PAPER SOLUTION

SSC ENGLISH PAPER SOLUTION

SSC & HSC ENGLISH WRITING SKILL

HSC ACCOUNTS NOTES

HSC OCM NOTES

HSC ECONOMICS NOTES

HSC SECRETARIAL PRACTICE NOTES

2019 Board Paper Solution

HSC ENGLISH SET A 2019 21st February, 2019

HSC ENGLISH SET B 2019 21st February, 2019

HSC ENGLISH SET C 2019 21st February, 2019

HSC ENGLISH SET D 2019 21st February, 2019

SECRETARIAL PRACTICE (S.P) 2019 25th February, 2019

HSC XII PHYSICS 2019 25th February, 2019

CHEMISTRY XII HSC SOLUTION 27th, February, 2019

OCM PAPER SOLUTION 2019 27th, February, 2019

HSC MATHS PAPER SOLUTION COMMERCE, 2nd March, 2019

HSC MATHS PAPER SOLUTION SCIENCE 2nd, March, 2019

SSC ENGLISH STD 10 5TH MARCH, 2019.

HSC XII ACCOUNTS 2019 6th March, 2019

HSC XII BIOLOGY 2019 6TH March, 2019

HSC XII ECONOMICS 9Th March 2019

SSC Maths I March 2019 Solution 10th Standard11th, March, 2019

SSC MATHS II MARCH 2019 SOLUTION 10TH STD.13th March, 2019

SSC SCIENCE I MARCH 2019 SOLUTION 10TH STD. 15th March, 2019.


SSC SCIENCE II MARCH 2019 SOLUTION 10TH STD. 18th March, 2019.

SSC SOCIAL SCIENCE I MARCH 2019 SOLUTION20th March, 2019

SSC SOCIAL SCIENCE II MARCH 2019 SOLUTION, 22nd March, 2019

XII CBSE - BOARD - MARCH - 2019 ENGLISH - QP + SOLUTIONS, 2nd March, 2019

HSC Maharashtra Board Papers 2020

(Std 12th English Medium)

HSC ECONOMICS MARCH 2020

HSC OCM MARCH 2020

HSC ACCOUNTS MARCH 2020

HSC S.P. MARCH 2020

HSC ENGLISH MARCH 2020

HSC HINDI MARCH 2020

HSC MARATHI MARCH 2020

HSC MATHS MARCH 2020

SSC Maharashtra Board Papers 2020

(Std 10th English Medium)

English MARCH 2020

HindI MARCH 2020

Hindi (Composite) MARCH 2020

Marathi MARCH 2020

Mathematics (Paper 1) MARCH 2020

Mathematics (Paper 2) MARCH 2020

Sanskrit MARCH 2020

Sanskrit (Composite) MARCH 2020

Science (Paper 1) MARCH 2020

Science (Paper 2)

Geography Model Set 1 2020-2021

MUST REMEMBER THINGS on the day of Exam

Are you prepared? for English Grammar in Board Exam.

Paper Presentation In Board Exam

How to Score Good Marks in SSC Board Exams

Tips To Score More Than 90% Marks In 12th Board Exam

How to write English exams?

How to prepare for board exam when less time is left

How to memorise what you learn for board exam

No. 1 Simple Hack, you can try out, in preparing for Board Exam

How to Study for CBSE Class 10 Board Exams Subject Wise Tips?

JEE Main 2020 Registration Process – Exam Pattern & Important Dates


NEET UG 2020 Registration Process Exam Pattern & Important Dates

How can One Prepare for two Competitive Exams at the same time?

8 Proven Tips to Handle Anxiety before Exams!

BUY FROM PLAY STORE

DOWNLOAD OUR APP

HOW TO PURCHASE OUR NOTES?

S.P. Important Questions For Board Exam 2021

O.C.M. Important Questions for Board Exam. 2021

Economics Important Questions for Board Exam 2021

Chemistry Important Question Bank for board exam 2021

Physics – Section I- Important Question Bank for Maharashtra Board HSC Examination

Physics – Section II – Science- Important Question Bank for Maharashtra Board HSC 2021 Examination